Sta ik op de zwarte lijst?

Zowel winkelkaarten met een kredietopening, als autofinancieringen of persoonlijke leningen of woonkredieten, worden in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (in’t kort de CKP) vastgelegd. De kredieten die correct worden terugbetaald staan in de positieve centrale. Leningen met achterstand staan op de negatieve lijst, de zogenoemde zwarte lijst.

Hoe weet je of je geregistreerd bent bij de CKP?Ik sta op de zwarte lijst

Iedereen kan kosteloos checken of zijn naam op de zwarte lijst staat.

 • Je kan dit doen door een brief te schrijven aan de CKP, De Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Voeg een kopie van beide zijden van je identiteitskaart toe.
 • Of via e-mail: ckp.ccp@nbb.be. Steek in bijlage een kopie van beide zijden van je identiteitskaart.
 • Heb je een kaartlezer? Dan kan je met je identiteitskaart en pincode online op www.nbb.be je dossier inkijken. Hoe gaat dit in zijn werk?
  • je surft naar de website van de Nationale Bank: www.nbb.be waar je de mededeling krijgt ‘Welkom op de website van de Nationale Bank van België’,
  • je klikt op ‘kredietcentrales’
  • iets lager klik je op ‘kredieten aan particulieren’ (links op het scherm)
  • daarna klik je op ‘raadpleging’ > ‘raadpleging via internet’
  • Bij ‘Uw gegevens opvragen bij de Centrale voor kredieten aan particulieren’
   klik je op stap 3 internettoepassing opstarten
  • Steek je identiteitskaart in de kaartlezer, toets je pincode in en klik OK
  • je krijgt de mededeling ‘Centrale voor kredieten aan particulieren’,
  • ‘Toegang tot je persoonlijke gegevens’
  • Je klikt op ‘ik ga akkoord’,
  • Het attest verschijnt op het scherm, daarna kan je het afdrukken.

Wat kan Kredietboetiek voor je doen?

Als je een krediet aanvraagt bij kredietboetiek.be, kunnen wij je ook vertellen of je al dan niet op de zwarte lijst staat. Enkel correcte betalers, dus personen die niet op de zwarte lijst staan, kunnen bij Kredietboetiek een lening krijgen.