Lening aanpassen

Kan ik mijn lening verhogen terwijl ik nog aan het betalen ben?

Je kan op elk moment jouw lening verhogen of vernieuwen. Ook als je nog aan het betalen bent voor een bestaand krediet. Doordat er al een dossier op jouw naam is aangemaakt (en de kredietmaatschappij jouw betalingservaring kan controleren), is bijlenen in principe zeer gemakkelijk. Het is evident dat extra krediet slechts mogelijk is als de verhouding lasten/inkomen in evenwicht blijft.

Kan ik mijn lening vervroegd terugbetalen?

Je kan de lening altijd vervroegd terugbetalen. Dat is bij wet geregeld. Op het moment van vervroegde afbetaling betaal je enkel het verschuldigde kapitaalsaldo – de intresten moet je niet meer betalen. Er wordt enkel een ‘wederbeleggingsvergoeding’ aangerekend:

  • 0,5 % van het bedrag in kapitaal dat vervroegd werd afgelost indien de termijn tussen de vervroegde aflossing en de einddatum van de overeenkomst minder dan 1 jaar bedraagt
  • 1 % indien deze termijn meer dan 1 jaar bedraagt

Bij het opmaken van jouw dossier lichten we deze ‘wederbeleggingsvergoeding’ duidelijk en uitvoerig toe op basis van de aflossingstabel.

Kom ik in aanmerking om te lenen? En wat als ik op de zwarte lijst sta?