Kom ik als zelfstandige in aanmerking voor een lening? 

Als zelfstandige kan je bij Kredietboetiek.be zeker een lening krijgen, maar er hangen wel enkele voorwaarden aan vast. In deze blog leggen we je duidelijk uit waaraan je je kan verwachten als je als zelfstandige bij ons een lening aanvraagt.

Lening zelfstandige: voldoende maandelijks inkomen als belangrijkste voorwaarde

lening zelfstandige

Om te berekenen of je in aanmerking komt voor een lening vertrekt men vanuit je maandelijks inkomen. En dit kan je heel eenvoudig berekenen: Op je neergelegde aanslagbiljet neem je het gezamenlijk belastbaar inkomen op jouw naam en deelt dit door 12.

Bv. Je gezamenlijk belastbaar inkomen op jouw naam (jaarbasis) is 30 000 euro. Die 30 000 euro deel je door 12. Je maandelijks inkomen is 2500 euro. Op deze 2500 euro bekijken wij wat gebruikt kan worden om krediet op te geven.

De kans op een lening wordt groter als …

  • … je al vele jaren actief bent in de sector.
  • … je in het verleden al krediet kreeg en steeds zeer stipt afbetaalde.
  • … je eigenaar bent van een woning.

Niet elke zelfstandige komt in aanmerking voor een lening

Zoals vermeld, hangen er enkele voorwaarden aan vast om als zelfstandige een krediet te kunnen krijgen.

  1. Wij geven enkel krediet aan zelfstandigen in eigen naam, niet op naam van een vennootschap of maatschappij.Wanneer je jouw aanvraag indient, doe je dat op je persoonlijke naam onder het statuut van zelfstandige samen met het inkomen dat je jezelf uitkeert op persoonlijke naam. Ook dit is gebaseerd op je gezamenlijk belastbaar inkomen (van je laatste neergelegde aanslagbiljet) – niet op een eventuele loonfiche die je maandelijks ontvangt.
  2. Wanneer je achter staat met de betaling van btw, RSZ en/of belastingen wordt het uiterst moeilijk om je een lening toe te kennen.
  3. Ben je nog maar recent zelfstandig? Dan hebben wij voor jou jammer genoeg geen partners. Om in aanmerking te komen voor een lening, moet je goede cijfers kunnen voorleggen en dus al een tijdje actief zijn.
  4. Wanneer je in het verleden failliet ging, ook al ben je verschoonbaar verklaard, dan wordt het ook lastig.
  5. De horeca en bouw zijn statistisch gezien de moeilijkste sectoren waar de meeste falingen worden genoteerd. Dit betekent niet dat elke aanvraag meteen zal geweigerd worden. Als je officiële inkomsten stabiel en voldoende zijn, is het zeker mogelijk een krediet te verkrijgen.

Conclusie: Om als zelfstandige een lening te krijgen, moet de verhouding tussen je inkomsten en lasten in evenwicht zijn. Omdat het bij niet-betaling moeilijker is om het geld te recupereren (er is geen loonbeslag mogelijk zoals bij loontrekkenden), worden aanvragen van zelfstandigen kritischer bekeken.

Heb je het juiste profiel om krediet te verkrijgen als zelfstandige? Dan is kredietboetiek.be graag je partner.

“LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.”