Lenen zonder bank, kan dat eigenlijk?

Behalve wanneer je een rijke tante, neef of andere weldoener hebt die jou goed gezind is, is lenen zonder bank onmogelijk. Onder ‘lenen zonder bank’ wordt verstaan dat wanneer de bank je geen lening wil geven het mogelijk is om een second opinion te vragen bij een kredietmakelaar (zoals Kredietboetiek). In dit blogbericht vertellen we je graag meer.

Lenen zonder bank, kan dat eigenlijk?

Waar de bank stopt, gaat Kredietboetiek verder

Lenen zonder bank is niet mogelijk. De goedkeuringsprocedure, waaronder ook de consultatie van de Nationale bank valt, is wettelijk vastgelegd en dus verplicht. Daar kan je niet omheen. Van zodra er een negatieve melding is of wanneer enkele voorwaarden niet volledig beantwoorden aan de criteria weigert de bank je kredietaanvraag.

Het grote verschil tussen de bank en Kredietboetiek als kredietmakelaar is dat onze partners dieper graven en in bepaalde gevallen toch bereid zijn een krediet toe te staan.

Enkele voorbeelden:

  • Wanneer je negatief vermeld staat en je loopt niet achter op je betalingen, dan zal de bank je aanvraag hoogstwaarschijnlijk afkeuren. Bij Kredietboetiek maak je echter wel nog kans.
  • Nieuwe of tijdelijke jobcontracten worden door de bank vaak geweigerd, terwijl het bij ons wel nog mogelijk is eventueel een lening te krijgen met een tijdelijk of nieuw contract. (Lees er meer over in onze blog ‘Geld lenen met tijdelijk contract of interim’.)

Opmerking: Vergeet niet dat als je naam op de zwarte lijst is vermeld en je tegelijk ook achterstaat op je krediet, dat je bij ons ook geen lening zal krijgen.

1 gouden raad

Kom je op een of andere manier toch in contact met geldschieters die je beloven dat je bij hen kan lenen zonder bank? Wees dan extra op je hoede en betaal zeker geen kosten. Het beste wat je kan doen is niet ingaan op hun aanbod. Door onze meer dan 35 jaar ervaring kunnen we het verdere verloop jammer genoeg voorspellen: Je geld zal worden doorgesluisd naar buitenlandse rekeningen en je ziet van de gevraagde onkosten nooit nog 1 euro terug.

Krijg je van de bank geen lening?

Vul hier je kredietaanvraag in en Kredietboetiek onderzoekt voor jou wat mogelijk is.

“LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.”