Geweigerd bij de bank? Wij kunnen je misschien helpen.

Voor veel mensen is het niet vanzelfsprekend om een lening te laten goedkeuren. Sta je achter op je betalingen waardoor je negatief vermeld staat bij de Nationale Bank? Dan wordt je leningsaanvraag geweigerd bij de bank. Het is zelfs wettelijk gezien uitgesloten dat je nog een krediet krijgt. Is die achterstand echter in orde gebracht, dan kan Kredietboetiek.be je misschien helpen.

Wanneer je een kredietaanvraag doet, is jouw doel zo snel mogelijk het geld op je rekening te krijgen. Het doel van de bank, overheid of kredietmakelaar is daarentegen dat jij die lening correct terugbetaalt. Om wanbetalingen te vermijden, moet je aan heel wat voorwaarden voldoen. Ben je geweigerd bij de bank, lees dan zeker verder.

‘Witte’ lijst

Om de werking van de banken te begrijpen, gaan we een stapje terug in de tijd.

Om een gezonde kredietverstrekking op te zetten, werd er vele jaren geleden een positieve centrale, de ‘witte lijst’, opgericht. Daarop maakt de centrale melding van alle leningen die je in omloop hebt. Op basis van die lijst beoordeelt een kredietverstrekker (bank of kredietmakelaar) of je nog genoeg financiële ruimte hebt om de nieuwe kredietaanvraag goed te keuren.

Geweigerd bij de bank door zwarte lijst

In een latere fase werd ook een negatief luik, de bekende zwarte lijst, hieraan toegevoegd. Hierop staan alle leningen die een bepaalde achterstand hebben of gehad hebben. Je naam blijft op de lijst zolang je lening loopt, en soms nog veel langer. Ook wanneer de achterstand is goedgemaakt, blijf je vermeld op de negatieve lijst. Dan staat er echter wel bij dat de achterstallige betaling(en) ondertussen in orde is (zijn).

Met de witte en zwarte lijst hebben banken dus alle informatie voorhanden om een weldoordacht kredietonderzoek te doen. Wist je dat ze zelfs wettelijk verplicht zijn om de zwarte lijst te raadplegen?

Waarom kan Kredietboetiek.be mij misschien wel helpen?

Zoals je reeds weet, is het door de wet verboden iemand een lening te geven die op de zwarte lijst staat met een krediet dat achterstand vertoont. Is jouw achterstand aangezuiverd? Dan zijn er maatschappijen die in bepaalde gevallen wel nog een lening toestaan. Anderen zijn dan weer soepel in het toekennen van krediet aan personen die via interim werken of een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangen.

Kredietboetiek.be werkt samen met de belangrijkste kredietpartners. Partners die elk hun eigen spelregels hebben. Na ondertussen 34 jaar ervaring in de kredietmarkt, weten wij perfect waar de verschillen zitten en spreken wij de partner aan die bereid is jou te helpen.

Veelgestelde vragen

“LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.”